Ring til os: +45 20 51 56 57
E-mail: info@steenjensen.com

Om Steenjensen.com ApS

Om Steenjensen.com ApS

Historie

Virksomheden blev etableret 1.11.2009 af Steen Jensen. På daværende tidspunkt havde Steen Jensen været Kommunal indkøbschef i 6 år og bestyrelsesmedlem i IKA (Foreningen for offentlige indkøbere) samt medstifter af det daværende 12-by gruppens indkøbscentral ligesom han i 2006 påbegyndte at arbejde med udbudsretlige opgaver for EU – Kommissionen i Bruxelles.

Steen Jensen har eksamen i EU udbudsret og nationale kontrakter fra Århus Universitet ligesom han i 90’erne blev uddannet økonom. Steen Jensen er sagkyndig repræsentant for virksomheder i Klagenævnet for udbud.

Virksomheden har i forbindelse med internationale opgaver tilknyttet Mr. Tony Wiltshire fra England, der ligeledes er udbudsekspert. Han varetager i samarbejde med Steen Jensen opgaver for internationale organisationer, som EU, USAID, FN og private virksomheder der ønsker, at byde på offentlige udbud.

Virksomheden samarbejder i dag med en lang række private virksomheder, både store, små og internationale virksomheder. Det er virksomheder der ønsker, at kvalificere sin viden og hvor målet er, at vinde de offentlige kontrakter både i Danmark og i udlandet. Steenjensen.com ApS assisterer danske virksomheder der byder i udlandet og udenlandske virksomheder der byder på offentlige kontrakter i Danmark.

Steen Jensen er en international anerkendt specialist i offentlige udbud og han er en meget brugt foredragsholder i Danmark og i udlandet. Siden 2006 har Steen Jensen arbejdet for EU – Kommissionen med EU udbudsretlige opgaver rundt om i hele EU. Opgaverne er udarbejdelse af udbudsretlige håndbøger, træning og uddannelse af offentlige indkøbere og virksomheder. Siden 2007 har der løbende været for OECD, USAID, FN og Den Sydkoreanske regering, hvor opgaven var at træne og undervise Sydkoreanske virksomheder i tilgangen til EU og FN udbud på globalt niveau.

Kernekompetencen i virksomheden er udelukkende håndtering af offentlige udbud også på internationalt plan. Kompetencen er opbygget over en lang række år, både på det teoretiske, men i høj grad på det praktiske niveau. Det betyder, at Steen Jensen der også har et bredt og stærkt netværk, også i de internationale kredse, kan tilbyde kunderne en yderst erfaren og kompetent rådgivning.

CV for Steen Jensen

SteenJensen

Udvalgte resultater i 2014

Succesrate tæt på 100 % i ansøgninger til prækvalifikationsrunder, hvor Steenjensen.com ApS var rådgiver

88 % af alle tilbud til offentlige ordregiver, hvor Steenjensen.com ApS var rådgiver vandt udbudsforretningen. Samlet kontraktværdier: 65 mio. kr.

Udarbejdelse af håndbog ”Sådan undgås fejl i offentlige udbud” for EU – Kommissionen godkendt af medlemslandende

Udvikling og gennemførelse af træningsprogram for 24 SMV håndværkere i ”Sådan får du en del af de offentlige udbud” under Væksthus Nordjylland

Værdigrundlag

Det vi siger, er det vi gør – ordentlighed og viden

Steenjensen.com ApS arbejder udelukkende med opgaver indenfor offentlige udbud både i Danmark og i internationalt regi. Virksomhedens fundament er bygget på års teoretisk viden og stor praktisk erfaring. Vores samarbejde med kunderne tager udgangspunkt i ”begge ben på jorden” princippet og vi har i alle henseender en loyal og pragmatisk tilgang til samarbejdet, hvor vi gennem vores faglige kompetencer og troværdighed skaber målbare resultater for kunderne.

VISION

Steenjensen.com ApS’s vision er, at skabe optimal ”Value for Money” til skatteyderne ved, at øge konkurrencen om de offentlige kontrakter og tilmed sikre en højere kvalitet i løsningerne.

MISSION

Steenjensen.com ApS vil være den private sektors foretrukne rådgiver indenfor tilbudsafgivelse i de offentlige udbudsforretninger og gennem mere åben og ærlig dialog med ordregivere og tilbudsgivere, at optimere anvendelsen af de offentlige midler i kraft af en højere kvalitet i de offentlige udbud.Kontaktinfo: CEO og stifter Steen Jensen, +45 20 51 56 57 og info@steenjensen.com

  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo