Ring til os: +45 20 51 56 57
E-mail: info@steenjensen.com

Ydelser

Ydelser

Love og regler der rådgives indenfor:
2004/18/EC – Det klassiske direktiv
2004/17/EC – Forsyningsdirektivet
2009/81/EC – Forsvars – og sikkerhedsdirektivet
Tilbudsloven afsnit I & II
Dansk aftaleret (AB 92)

Løsninger til den private sektor:

Strategiarbejde:
Bestyrelses – og Ledelsesniveau: Sparringspartner og rådgiver om de overordnede overvejelser i forbindelse med samhandel med den offentlige sektor.
Aktiv medvirken i udarbejdelse af strategi, handle – og implementeringsplan i forbindelse med tilgangen til den offentlige sektor.

Praktisk håndtering af tilbudsafgivelse i forbindelse med, danske udbud, EU udbud, FN udbud og andre internationale offentlige udbud, som f.eks. Nato eller WTO udbud.
Gennemgang af udbudsmaterialet, betingelser, kravspecifikation og kontrakt
Udarbejdelse af spørgsmål til ordregiver
Medvirken i skrivearbejdet i tilbudsfasen
Kvalitetssikring af tilbuddet før det afsendes til ordregiver
Medvirken til implementering af kontrakten
Håndtering af aktindsigt og klage til Klagenævnet for udbud
Bistand til håndtering af den elektroniske udbudsproces

Juridisk rådgivning i forbindelse med tilbudsafgivelse til danske, EU, FN og andre internationale offentlige udbud
Juridisk rådgivning i udbudsretlige problemstillinger
Vurdering af udbudsretlige handlinger og forslag til løsninger
Håndtering af klager over offentlige udbud
Udarbejdelse af kontrakter
Vurdering af kontraktuelle stridsspørgsmål

Konsortiedannelse
Juridisk rådgivning om mulighederne for leverandørsamarbejder
Etablering af konsortier, leverandørfællesskaber
Medvirken i forbindelse med, at konsortiet afgiver tilbud

Foredrag, kursus - vidensdeling
Foredragsholder i udbudsret
Skræddersyet kurser til virksomheder og medarbejdere
Drift af netværk med deltagere der har den offentlige sektor som kernekunder

Løsninger til den offentlige sektor:

Gennemførelse af udbud fra start til slut indenfor Bygge – og anlæg, vare – og tjenesteydelser i tilbudsloven, det klassiske - forsvars – og forsyningsdirektivet
Juridisk rådgivning til indkøbere og fagspecialister i EU og dansk udbudsret
Bistand ved procedurerne ”udbud efter forhandling”
Bistand ved opfølgning med leverandører
Bistand ved elektroniske udbudsprocesser
Bistand til dokumentation af udbudsprocessen i forhold til notatforpligtelse og journaliseringsforpligtelsen
Udarbejdelse af uddannelsesmateriale til relevante medarbejdere
Gennemførelse af udbudsretlige uddannelsesforløb for relevante medarbejdere

  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
Steen har på en god måde hjulpet os i at udbygge vores forståelse af udbudsmarkedet og bidraget med konstruktivt input til vores tilbudsgivning.