Ring til os: +45 20 51 56 57
E-mail: info@steenjensen.com

Udbytte

Udbytte

Dit udbytte, som tilbudsgiver

Før udbud:
Overblik over potentialet i samhandel med den offentlige sektor
Bistand til udarbejdelse af strategi, handleplan og implementering
Indsigt i kultur, adfærd og viden om indkøbsrelaterede arbejdsprocesser i en politisk styret offentlig forvaltning.
Overblik over de offentlige kunder og typer af udbud
Udvikling af en virksomhedsprofil, skabelon for referencer, regnskaber og certifikater
Indsigt i gældende udbudsregler og tilbudsskrivelse
Viden om uskrevne regler og alt det der står mellem linjerne

Under udbud:
Bistand til håndtering af spørgsmål og svar og rettelsesblade
Udarbejdelse af et konditionsmæssigt og kvalitetssikret tilbud

Efter udbud:
Vundet udbuddet:
Input til, hvordan en effektiv implementering af kontrakten sikres.

Tabt udbuddet:
Korrekt håndtering af oplysningerne i underretningen fra ordregiver
Indgangsvinkler til en professionel dialog med ordregiver om udfaldet af udbudsforretningen
Sikring af viden, til næste deltagelse i et offentligt udbud – hvad har vi lært? - selvrefleksion
Håndtering af og viden om mulighederne for, at anmode om aktindsigt og / eller klage til Klagenævnet for udbud

Dit udbytte, som Ordregiver:

Strategisk indkøb er overliggeren for værdiskabende indkøbsprocesser. Tilbud om hjælp til og indsigt i hvilke processer og indkøb, der med fordel kan iværksættes for at nå den målsætning, der ofte er politisk bestemt.

Udarbejdelse af en udbudsplan, der sikrer ro, gennemsigtighed og planlægning af udbudsårshjulet Gennem indsigt i de gængse politiske samspil tilbydes bistand til at kunne omsætte teoretiske målsætning til praktisk værdi med forståelse og accept af processer og arbejdsgange i en politisk styret organisation.

Bistand i alle dele af udbudsprocessen efter behov i tæt interaktion med den ansvarlige indkøber, således at der kontinuerligt gennem processen forventningsafstemmes og udbudsmaterialet samtidig tilpasses myndighedens behov.
Bistand ved udbudsretlige og kontraktretlige forhold

Oplæring af nye kolleger i indkøbsafdelingen gennem træningsforløb og praktisk læring og involvering i aktuelle indkøbs- og udbudsprocesser
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
Steen har på en god måde hjulpet os i at udbygge vores forståelse af udbudsmarkedet og bidraget med konstruktivt input til vores tilbudsgivning.